"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Утвърден протокол от работата на комисията по проведена ОбП „Изработка, комплектация и доставка на главно разпределително електрическо табло в КПС „Център“, гр. Варна“
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 19.09.2018 16:01

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърден протокол от
работата на комисията по проведена ОбП с предмет: „Изработка, комплектация и
доставка на главно разпределително електрическо табло в КПС „Център“, гр. Варна“

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Обявление за възложена поръчка и договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"
Открита процедура: досие
Елка Николова / 19.09.2018 14:10

'Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Обявление за възложена поръчка и договор № 42-2018 от 29.08.2018г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ОБЯВЛЕНИЕТО И ДОГОВОРА

Съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"
Публично състезание: публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на канализационни колектори и водопроводи по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по две обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0020 досие
Лилия Георгиева / 18.09.2018 13:30

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допусните участници в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подмяна на канализационни колектори и водопроводи по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по две обособени позиции” УИН в РОП 00606-2018-0020

Разяснение № 3 по документацията за обществена поръчка
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 17.09.2018 16:29
Разяснение № 2 по документацията за обществена поръчка
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 17.09.2018 16:28
Разяснение № 1 по документацията за обществена поръчка
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 14.09.2018 10:47
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Павлина Петкова / 14.09.2018 10:19

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Информация за удължаване на срока за получаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”:

 На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ИНФОРМАЦИЯТА

Документацията по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД", УИН в РОП 00606-2018-0023
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 05.09.2018 12:08

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува документацията по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД",  УИН в РОП 00606-2018-0023

  • Обособена позиция 1 - Предоставяне на застраховка „Имущество”, застраховка „Каско” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“;
  • Обособена позиция 2 - Предоставяне на групова рискова застраховка „Живот“ с допълнително здравно покритие ;

На основание чл. 32, ал. 1, т.1 от ЗОП, на настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА по процедурата от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка в "Официален вестник" на ЕС - 05.09.2018 г.

Събиране на оферти с обява "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 04.09.2018 13:34

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"

Процедурата е открита с Обява № ИП-1249 от 04.09.2018г.

Срок за подаване на оферти: 13.09.2018г.   17:000 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Откриване на процедура по ЗОП: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0023
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 03.09.2018 14:34

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД", УИН в РОП 00606-2018-0023:

  • Обособена позиция 1 - Предоставяне на застраховка „Имущество”, застраховка „Каско” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“;
  • Обособена позиция 2 - Предоставяне на групова рискова застраховка „Живот“ с допълнително здравно покритие ;

Процедурата е открита с Решение №РШ-54/31.08.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 08.10.2018 г. - 17.00 ч.

Получените оферти ще бъдат отворени на 09.10.2018 г. от 10.00 ч.

12345678910...>>Намерени са 984 записа