"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 16.01.2019 09:46

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Събиране на оферти с обява: "Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 15.01.2019 11:24

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"

Процедурата е открита с Решение / ИП-80 от 15.01.2019г.

Срок за подаване на оферти: 28.01.2019г.   17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Откриване на Открита процедура с предмет: “Покупка и доставка на вентили зарегулиране на изходящото и входящото налягане и поплавкови вентили за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация” УИН в РОП 00606-2019-0001
Открита процедура: Открита процедура с предмет: “Покупка и доставка на вентили зарегулиране на изходящото и входящото налягане и поплавкови вентили за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация” УИН в РОП 00606-2019-0001 досие
Лилия Георгиева / 15.01.2019 10:49

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Покупка и доставка на вентили зарегулиране на изходящото и входящото налягане и поплавкови вентили за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация” УИН в РОП 00606-2019-0001:

Процедурата е открита с Решение РШ-1/14.01.2019

Срок за подаване на оферти: 20.02.2019 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 21.02.2019 г. 10 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО, ОБЯВЛЕНИЕТО  и ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

Събиране на оферти с обява: "Изваждане и спускане на потопяеми помпи в дълбок сондаж"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 07.01.2019 09:33

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Изваждане и спускане на потопяеми помпи в дълбок сондаж"

Процедурата е открита с Решение / ИП-6 от 07.01.2019г.

Срок за подаване на оферти:15.01.2019г.   17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Допълнително споразумение № 2/27.12.2018 г. и Обявление № 2 за изменение на договор № 4-2017 от 06.02.2017г.
Открита процедура: Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0010 договор досие
Лилия Георгиева / 31.12.2018 09:44

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува допълнително споразумение № 2/27.12.2018 г. и Обявление № 2 за изменение на договор № 4-2017 от 06.02.2017г. сключен след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“, УИН в РОП 00606-2016-0010.

Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД" договор досие
Лилия Георгиева / 28.12.2018 16:01

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува сключения на 28.12.2018 г. договор № 27-СОО-2018 с класирания на първо място участник "НИС-1" ООД.

Допълнително споразумение № 1/01.10.2018 г. и Обявление за изменение на договор № 20-2016 от 08.08.2016 г.
Открита процедура: Открита процедура с предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „ВиК – Варна ООД” УИН 00606-2016-0004 договор досие
Лилия Георгиева / 28.12.2018 10:28

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува Допълнително споразумение № 2/27.12.2018 г. и обявление за изменение на договор № 20-2016/08.08.2016 г., сключен в резултат на открита процедура за възлаганве на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „ВиК – Варна ООД” УИН 00606-2016-0004.

Обявление за приключен договор по Обособена позиция №1
Публично състезание: "Ремонт на центробежни помпи за чиста и отпадна вода и шнекови помпи за отпадни води и утайки", УИН в РОП 00606-2016-0008 досие
Павлина Петкова / 20.12.2018 13:50
Решение за определяне на изпълнители, утвърден доклад и протоколи по обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028 досие
Лилия Георгиева / 19.12.2018 15:03

Решение за определяне на изпълнители, утвърден доклад и протоколи по обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028

Утвърден протокол от работата на комисията по събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД" досие
Лилия Георгиева / 18.12.2018 13:43

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърдения протокол от работата на комисията пообяви сключването на договор по обществена поръчка с предмет: „Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД", възлагана чрез събиране на оферти с обява.

12345678910...>>Намерени са 1029 записа