"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Документация за обществена поръчка с предмет “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение”, УИН в РОП 00606-2017- 0025
Открита процедура: "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение" УИН в РОП 00606-2017-0025 досие
Лилия Георгиева / 21.11.2017 10:21

На основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗОП "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД предоставя пълен достъп до документацията за обществена поръчка с предмет “Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение”, УИН в РОП 00606-2017- 0025.

Протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 20.11.2017 14:24

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви утвърждаването на протокол на 20.11.2017г. от работата на Комисията по проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез  събиране на оферти с обява с предмет "Изваждане и спускане на потопяеми помпи в дълбок сондаж"”:

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

„Поддръжка и следгаранционен ремонт на строителна техника с марка New Hоlland, Fiat-Cobelko и Fiat-Hitachi, производство на NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY и собственост на “В и К – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2017-0026”
Публично състезание: досие
Елка Николова / 20.11.2017 14:01

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и следгаранционен ремонт на строителна техника с марка New Hоlland, Fiat-Cobelko и Fiat-Hitachi, производство на NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY и собственост на “В и К – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2017-0026”:

Процедурата е открита с Решение /РШ-55/20.11.2017г.

Срок за подаване на оферти: 13.12.2017г.   17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Откриване на открита процедура с предмет "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение" УИН в РОП 00606-2017-0025
Открита процедура: "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение" УИН в РОП 00606-2017-0025 досие
Лилия Георгиева / 20.11.2017 11:12

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, присъединени на средно напрежение" УИН в РОП 00606-2017-0025:

Процедурата е открита с Решение РШ-54/17.11.2017

Срок за подаване на оферти: 28.12.2017 17:00

Отваряне на офертите: 03.01.2018 г. 10:00

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО  и ОБЯВЛЕНИЕТО за обществена поръчка. На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка в електронното й досие от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Събиране на оферти с обява "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 17.11.2017 09:51

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност пшо чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”

Процедурата е открита с Решение  ИП-1159/17.11.2017г.

Срок за подаване на оферти:  28.11.2017г.     17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Одобрен доклад от работата на комисията и решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: Възстановяване на нарушени елементи на техническата инфраструктура, разрушени в следствие на аварийни, текущи и основни ремонти, рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и строителство на ВиК проводи, мрежи, съоръжения и устройства УИН в РОП 00606-2017-0016 досие
Павлина Петкова / 16.11.2017 14:48

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение за определяне на изпълнител и одобрен доклад от работата на комисията във връзка с открита процедура по ЗОП с предмет: " Възстановяване на нарушени елементи на техническата инфраструктура, разрушени в следствие на аварийни, текущи и основни ремонти, рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и строителство на ВиК проводи, мрежи, съоръжения и устройства”, УИН в РОП: 00606-2017-0016.

 

 

Протоколи от работата на комисията
Открита процедура: Възстановяване на нарушени елементи на техническата инфраструктура, разрушени в следствие на аварийни, текущи и основни ремонти, рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и строителство на ВиК проводи, мрежи, съоръжения и устройства УИН в РОП 00606-2017-0016 досие
Павлина Петкова / 16.11.2017 14:45

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протоколите от работата на комисията във връзка с открита процедура по ЗОП с предмет: "Възстановяване на нарушени елементи на техническата инфраструктура, разрушени в следствие на аварийни, текущи и основни ремонти, рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и строителство на ВиК проводи, мрежи, съоръжения и устройства”, УИН в РОП: 00606-2017-0016.

 

 

Договор за изпълнение
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 15.11.2017 11:15

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви сключването на договор № 15СОО-2017 по проведена обществена поръчка по чл 20, ал. 3 от ЗОП чрез  събиране на оферти с обява с предмет  "Доставка на дърва за огрев за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД”

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Електронни документи:

Договор за изпълнение [2,90 МБ | PDF]
Обявление за невъзложена поръчка
Публично състезание: досие
Елка Николова / 15.11.2017 10:59

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обявление за възложена поръчка /комунални услуги/ - невъзлагане на обществена поръчка УИН в РОП 00606-2017-0019

Съобщение за насрочено заседание за отваряне на ценовите предложения
Открита процедура: Възстановяване на нарушени елементи на техническата инфраструктура, разрушени в следствие на аварийни, текущи и основни ремонти, рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и строителство на ВиК проводи, мрежи, съоръжения и устройства УИН в РОП 00606-2017-0016 досие
Павлина Петкова / 07.11.2017 16:03

Прикачено съобщение за насрочено открито заседание на комисията по провеждане на процедурата за отваряне на ценовите предложения на участниците.

12345678910...>>Намерени са 719 записа