Досие №194 на процедура "Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0010"
Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2016-0010
Открита процедура: Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0010 договор досие
Лилия Георгиева / 08.02.2017 13:37

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД обявява сключването на договор № 4-2017/06.02.2017 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД”, възложена чрез открита процедура УИН в РОП 00606-2016-0010 на "Енерго-ПРО Енергийни услуги" ЕООД.

Към настоящата публикация се предоставя пълен достъп до текста на договора и обявлението за възложена поръчка.

Решение за класиране и определяне на изпълнител, одобрен доклад и протоколи от работата на комисията по открита процедура с предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна ООД” УИН 00606-2016-0010
Открита процедура: Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0010 досие
Лилия Георгиева / 23.12.2016 13:13

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува одобрения доклад, протоколите и издаденото решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител по открита процедура с предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна ООД” УИН 00606-2016-0010.

Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0010
Открита процедура: Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0010 досие
Лилия Георгиева / 09.12.2016 09:50

Прикачено към настоящата публикация съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0010

Протокол № 1 от работата на комисията по открита процедура с предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна ООД” УИН 00606-2016-0010
Открита процедура: Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0010 досие
Лилия Георгиева / 15.11.2016 10:47

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Протокол № 1 от работата на комисията по открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0010”:
 
На настоящата страница се предоставя пълен достъп до текста на протокол № 1.

 
Електронни документи:

Протокол № 1 [3,21 МБ | PDF]
Изменение на документацията по откри открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0010
Открита процедура: Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0010 досие
Лилия Георгиева / 13.10.2016 10:36

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД уведомява, че с решение № РШ-28/10.01.02016 г., одобри обявление за изменение и допълнителна информация, публикувано в РОП на 13.10.2016 г. и в ОВ на ЕС на 13.10.2016 г. с № 2016/S198-356947, с цел коригиране на технически грешки в проекта на договора от документацията за участие в откри открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0010. Образците на документи, представляващи част от документацията за участие не са изменени. Сроковете за подаване на оферти и за отварянето им не са удължении, тъй като с измененията не са внесени съществени изменения в условията на обществената поръчка.
Процедурата е открита с Решение РШ-25/26.09.2016
№ на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 187-336003/28.09.2016 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО и ОБЯВЛЕНИЕТО за изменение и ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата.

Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0010
Открита процедура: Открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0010 досие
Лилия Георгиева / 28.09.2016 10:48

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0010

Процедурата е открита с Решение РШ-25/26.09.2016

№ на обявлението в ОВ на ЕС 2016/S 187-336003/28.09.2016 г.

Срок за подаване на оферти: 02.11.2016 17:00 ч.

Отваряне на офертите: 03.11.2016 г. 10:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО, ОБЯВЛЕНИЕТО и ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 6 записа