Досие №200 на процедура "Събиране на оферти с обява „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА“ ООД“"
Договор за изпълнение
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 10.11.2016 14:19

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви сключването на договор 24ПП-2016 по  обществена поръчка на стойност  по чл.20, ал.3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА“ ООД“”:

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Електронни документи:

Договор за изпълнение [26,04 МБ | PDF]
Утвърден протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 13.10.2016 15:12

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви изготвянето на Протокол по обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП чрез Събиране на оферти с обява с предмет:„Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА“ ООД“”:

На настоящата страница се предоставя достъп до утвърдения протокол.

 
Удължаване срока за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 10.10.2016 13:54

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП се удължава срока за получаване на оферти за участие в обществена поръчка
на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА“ ООД“
Краен срок за получаване на оферти - 11.10.2016 г.   17:00 ч.
Отварянето на офертите ще се извърши на 12.10.2016 г. от 14:00 ч. в заседателна зала 2 на ЦУ при "ВиК-Варна" ООД, ул. "Прилеп" 33

Събиране на оферти с обява: "Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА“ ООД“
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 28.09.2016 11:56

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА“ ООД“”:

Процедурата е открита с Решение /ИП-896/28.09.2016г.

Срок за подаване на оферти:06.10.2016 г.    16:30ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 4 записа