Досие №203 на процедура "Събиране на оферти с обява „Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД ”"
Договор за изпълнение
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 12.12.2016 13:34

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви сключването на договор 25ПП-2016 по проведена обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД ”:

 На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Електронни документи:

Договор за изпълнение [3,90 МБ | PDF]
Утвърден протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 24.11.2016 09:58

Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви изготвянето на Протокол по обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП чрез Събиране на оферти с обява с предмет:„Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”

На настоящата страница се предоставя достъп до утвърдения протокол.

 
Разяснение № 1 по документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „ВиК - Варна"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 14.11.2016 14:47

Прикачено разяснение изх. № ВП-1924-1/14.11.2016 г. по искане на заинтересовано лице

Електронни документи:

Разяснение № 1 [380,40 KБ | PDF]
Събиране на оферти с обява: „Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД ”
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 07.11.2016 13:45

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД ”

Процедурата е открита с Решение /ИП-1027/07.11.2016г.

Срок за подаване на оферти:16.11.2016г.   17:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 4 записа