Досие №204 на процедура "Събиране на оферти с обява "Изработка, доставка и монтаж на мебели и офис обзавеждане за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД по приложена спецификация""
Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет “Изработка, доставка и монтаж на мебели и офис обзавеждане за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД по приложена спецификация”
Събиране на оферти с обява: досие
Лилия Георгиева / 27.12.2016 14:29

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обявява сключването на договор № 26ПП-2016/27.12.2016 г. за изпълнение на гоепосочената обществена поръчка, проведена по реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява.

Утвърден протокол от работата на Комисията след преразглеждане на офертите
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 02.12.2016 14:46

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви изготвянето на Протокол след преразглеждане на подадените оферти по обществена поръчка с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на мебели и офис обзавеждане за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД по приложена спецификация"”:

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокола

Утвърден протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 30.11.2016 16:25

Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви изготвянето на Протокол по обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП чрез Събиране на оферти с обява с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на мебели и офис обзавеждане за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД по приложена спецификация"”:

 

На настоящата страница се предоставя достъп до утвърдения протокол.

 
Разяснение № 1 по документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Изработка, доставка и монтаж на мебели и офис обзавеждане за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по приложена спецификация”
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 18.11.2016 15:01

Прикачено разяснение изх. № ВП-1946-1/18.11.2016 г. по искане на заинтересовано лице

Събиране на оферти с обява: "Изработка, доставка и монтаж на мебели и офис обзавеждане за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД по приложена спецификация"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 14.11.2016 10:22

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3от ЗОП чрез Събиране на оферти с обява с предмет; "Изработка, доставка и монтаж на мебели и офис обзавеждане за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД по приложена спецификация"

Процедурата е открита с Решение /ИП-1043/14.11.2016г.

Срок за подаване на оферти:23.11.20116г.  17:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 5 записа