Досие №205 на процедура "Публично състезание "Доставка на 1 брой фабрично нов и оборудван, неупотребяван пътнически микробус, 6+1 места за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН 00606-2016-0014"
Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Доставка на 1 брой фабрично нов и оборудван, неупотребяван пътнически микробус, 6+1 места за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2016-0014
Публично състезание: Публично състезание "Доставка на 1 брой фабрично нов и оборудван, неупотребяван пътнически микробус, 6+1 места за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН 00606-2016-0014 договор досие
Лилия Георгиева / 27.02.2017 16:30

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД  обявява сключването на договор № 6-2017/23.02.2017 г. с избрания изпълнител АВТОТРЕЙД ООД.

Към настоящата публикация се предоставя пълен достъп до договора за изпълнение и обявлението за възложена поръчка.

Утвърден протокол и решение за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка, възложена чрез процедура на публично състезание "Доставка на 1 брой фабрично нов и оборудван, неупотребяван пътнически микробус, 6+1 места за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД“ УИН в РОП 00606-2016-0014
Публично състезание: Публично състезание "Доставка на 1 брой фабрично нов и оборудван, неупотребяван пътнически микробус, 6+1 места за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН 00606-2016-0014 досие
Лилия Георгиева / 16.01.2017 14:12

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърдените протоколи от работата на комисията и решението за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка, възложена чрез процедура на публично състезание, с предмет "Доставка на 1 брой фабрично нов и оборудван, неупотребяван пътнически микробус, 6+1 места за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД“ УИН в РОП 00606-2016-0014

Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание с предмет "Доставка на 1 брой фабрично нов и оборудван, неупотребяван пътнически микробус, 6+1 места за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД“ УИН в РОП 00606-2016-0014
Публично състезание: Публично състезание "Доставка на 1 брой фабрично нов и оборудван, неупотребяван пътнически микробус, 6+1 места за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН 00606-2016-0014 досие
Лилия Георгиева / 10.01.2017 14:50

Прикачено съобщение за дата, място и час за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание с предмет "Доставка на 1 брой фабрично нов и оборудван, неупотребяван пътнически микробус, 6+1 места за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД“ УИН в РОП 00606-2016-0014.

Откриване на процедура Процедура по ЗОП - Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на 1 брой фабрично нов и оборудван, неупотребяван пътнически микробус, 6+1 места за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД“ ООД УИН в РОП 00606-2016-0014
Публично състезание: Публично състезание "Доставка на 1 брой фабрично нов и оборудван, неупотребяван пътнически микробус, 6+1 места за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН 00606-2016-0014 досие
Лилия Георгиева / 06.12.2016 13:28

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри процедура публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1 брой фабрично нов и оборудван, неупотребяван пътнически микробус, 6+1 места за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН 00606-2016-0014

Процедурата е открита с Решение РШ-34/06.12.2016

Срок за подаване на оферти:03.01.2017 г., 17 ч.

Отваряне на офертите: 045.01.2017 г., 14 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО, ОБЯВЛЕНИЕТО и ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Намерени са 4 записа