Досие №206 на процедура "Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0015"
Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН в РОП 00606-2016-0015
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0015 договор досие
Лилия Георгиева / 27.02.2017 16:42

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД обявява сключването на договор № 5-2017/24.02.2017 г. за изпълнение на обществената поръчка.

Към настоящата публикация се предоставя пълен достъп до договора за изпълнение и обявлението за възложена поръчка публикувано в РОП.

Решение за класиране на участниците и одобрен протокол от работата на комисията по публично състезание, с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД”, УИН в РОП 00606-2016-0015
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0015 досие
Лилия Георгиева / 20.01.2017 09:38

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител и одобрен протокол от работата на комисията по публично състезание, с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД”, УИН в РОП 00606-2016-0015

Съобщение за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0015
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0015 досие
Лилия Георгиева / 11.01.2017 10:49

Прикачено към настоящата публикация съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0015

Откриване на процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0015
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0015 досие
Лилия Георгиева / 08.12.2016 13:19

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на шлосерски, заваръчни и машинно-монтажни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД” УИН 00606-2016-0015”

Процедурата е открита с Решение РШ-35/08.12.2016

Срок за подаване на оферти:03.01.2017 г. 17 ч.

Отваряне на офертите:04.01.2017 г. 10 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 4 записа