Досие №207 на процедура "Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии УИН 00606-2016-0016"
Анекс към договор №12-2017 /обособена позиция №1/
Публично състезание: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии УИН 00606-2016-0016 досие
Павлина Петкова / 23.06.2017 15:55

...

Електронни документи:

Анекс [779,89 KБ | PDF]
Обявление за възложена поръчка по об. поз. №1
Публично състезание: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии УИН 00606-2016-0016 досие
Павлина Петкова / 11.04.2017 13:47

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува в РОП обявление за възложена поръчка във връзка със сключването на договора за изпълнение на поръчката по об. поз. №1.

Настоящата страница дава достъп до публикуваното обявление.

Сключен договор по обобособена позиция №1
Публично състезание: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии УИН 00606-2016-0016 досие
Павлина Петкова / 11.04.2017 13:45

"Водоснабдаване и канализация - Варна" ООД обявява сключването на договор за изпълнение на поръчката по об. поз. №1 с предмет: "Монтаж на нови тръбопроводи по безизкопна технология".

Настоящата страница дава достъп до съдържанието на договора.

Обявление за възложена поръчка /Обособена позиция №2/ на основание чл. 26, ал. 1, т.2 от ЗОП
Публично състезание: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии УИН 00606-2016-0016 досие
Павлина Петкова / 23.03.2017 10:46

На основание чл. 26, ал. 1, т.2 от ЗОП, "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува в Регистъра на обществените поръчки Обявление за възложена поръчка  - комунални услуги във връзка с прекратяването  на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Монтаж на
нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии”,  в частта й относно Обособена позиция №2, с предмет: „Рехабилитация на тръбопроводи по безизкопна технология „облицовка с втвърдяване на място““.

Решение за прекратяване на процедурата относно обособена позиция №2
Публично състезание: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии УИН 00606-2016-0016 досие
Павлина Петкова / 07.03.2017 14:16

С Решение №11/06.03.2016г на управителя на "ВиК-Варна" ООД е прекратена процедурата в частта й относно по об. позиция №2:„Рехабилитация
на тръбопроводи по безизкопна технология „облицовка с втвърдяване на място““.

Настоящата страница дава достъп до съдържанието на решението.

Решение за определяне на изпълнител по об. поз. №1
Публично състезание: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии УИН 00606-2016-0016 досие
Павлина Петкова / 07.03.2017 14:11

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обявява определянето на изпълнител по обособена позиция №1 на обществена поръчка с предмет: "Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии".

Настоящата страница дава достъп до съдържанието на  Решение №10/06.03.2016г на управителя на "ВиК-Варна" ООД, с което е определен изпълнителя по об. позиция №1: „Монтаж на нови тръбопроводи по безизкопна технология“.

Утвърдени протоколи от работата на комисията
Публично състезание: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии УИН 00606-2016-0016 досие
Павлина Петкова / 07.03.2017 14:01

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърдените протоколи от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии" УИН 00606-2016-0016:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до съдържанието на протоколите.

Съобщение за насрочено заседание за отваряне на ценовите предложения
Публично състезание: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии УИН 00606-2016-0016 досие
Павлина Петкова / 21.02.2017 13:57

Прикачено съобщение за насрочено заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения:

Протокол №1 от работата на комисията по процедура по ЗОП "Монтаж на нови и рехабилитация на тръбопроводи по безизкопни технологии"
Публично състезание: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии УИН 00606-2016-0016 досие
Павлина Петкова / 07.02.2017 14:22

/* Комисията по процедура по ЗОП "Монтаж на нови и рехабилитация на тръбопроводи по безизкопни технологии" изготви и изпрати до участниците Протокол №1 от проведеното на 24.01.2017г. първо заседание .

Разяснение №1 относно процедура по ЗОП 00606-2016-0016
Публично състезание: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии УИН 00606-2016-0016 досие
Павлина Петкова / 09.01.2017 15:13

Разяснение №1 във връзка с постъпило запитване, наш Вх.№ВП-13/06.01.2017г. по документацията за обществената поръчка:

Електронни документи:

Разяснение №1 [536,05 KБ | PDF]
12Намерени са 11 записа