Досие №207 на процедура "Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии УИН 00606-2016-0016"
Съобщение за насрочено заседание за отваряне на ценовите предложения
Публично състезание: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии УИН 00606-2016-0016 досие
Павлина Петкова / 21.02.2017 13:57

Прикачено съобщение за насрочено заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения:

Протокол №1 от работата на комисията по процедура по ЗОП "Монтаж на нови и рехабилитация на тръбопроводи по безизкопни технологии"
Публично състезание: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии УИН 00606-2016-0016 досие
Павлина Петкова / 07.02.2017 14:22

/* Комисията по процедура по ЗОП "Монтаж на нови и рехабилитация на тръбопроводи по безизкопни технологии" изготви и изпрати до участниците Протокол №1 от проведеното на 24.01.2017г. първо заседание .

Разяснение №1 относно процедура по ЗОП 00606-2016-0016
Публично състезание: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии УИН 00606-2016-0016 досие
Павлина Петкова / 09.01.2017 15:13

Разяснение №1 във връзка с постъпило запитване, наш Вх.№ВП-13/06.01.2017г. по документацията за обществената поръчка:

Електронни документи:

Разяснение №1 [536,05 KБ | PDF]
Откриване на процедура по ЗОП: "Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии", УИН 00606-2016-0016
Публично състезание: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии УИН 00606-2016-0016 досие
Павлина Петкова / 22.12.2016 16:14

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии", УИН в РОП 00606-2016-0012”.

Процедурата е открита с Решение №РШ-36/22.12.2016 г.

Срок за подаване на оферти: до 17.00ч. на 23.01.2017 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 24.01.2017 г. от 14.00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 4 записа