Досие №227 на процедура "Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД“"
Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД“” възложена след събиране на оферти с обява
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД“ договор досие
Лилия Георгиева / 25.07.2017 13:28

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува договор № 10СОО-2017/24.07.2017 г.

Утвърден протокол от работата на комисията за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД“”:
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД“ досие
Лилия Георгиева / 06.07.2017 10:00

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърден от възложителя протокол от работата на комисията за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД“”.

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА.

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти в ОбП "Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нужите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД“ досие
Елка Николова / 27.06.2017 09:34

Прикачена информация за удължаване на срока за подаване на оферти

Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД“
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД“ досие
Лилия Георгиева / 16.06.2017 10:48

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД“”

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен и свободен достъп до обявата и приложенията й.

Намерени са 4 записа