Досие №230 на процедура "„Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери за питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“"
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Събиране на оферти с обява: „Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери за питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“ досие
Павлина Петкова / 16.10.2017 09:38

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обявява сключването на договор № 13 СОО-2017 по обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери за питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД”:

Протокол от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: „Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери за питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“ досие
Павлина Петкова / 21.09.2017 09:39

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протокол от работата на комисията във връзка определянето на изпълнител на обществената поръчка.

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: „Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери за питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“ досие
Павлина Петкова / 30.08.2017 09:20

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти в ОбП "Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери за питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"

„Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери за питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“
Събиране на оферти с обява: „Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери за питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“ досие
Павлина Петкова / 18.08.2017 15:58

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери за питейна вода за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“.

 

Чрез настоящата публикация се предоставя пълен и свободен достъп до обявата и приложенията й.

Намерени са 4 записа