Досие №233 на процедура "Събиране на оферти с обява "Доставка на втечнен газ хлор за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"
Утвърден протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 21.09.2017 10:14

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви утвърждаването на Протокол от работата на Комисията по обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОп чрез събиране на оферти с обява "Доставка на втечнен газ хлор за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Събиране на оферти с обява "Доставка на втечнен газ хлор за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 30.08.2017 15:18

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Събиране на оферти с обява за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Доставка на втечнен газ хлор за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”:

Процедурата е открита с Решение / ИП-864/30.08.2017г.

Срок за подаване на оферти:11.09.2017г.   17:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 2 записа