Досие №234 на процедура "Събиране на оферти с обява "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД"
Договор за изпълнение
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 16.10.2017 10:38

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви сключването на договор № 11СОО-2017г. от 06.10.2017г.по проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД”:

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Утвърден Протокол от работата на Комсиията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 28.09.2017 14:45

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви изготвянето на Протокол от работата на Комисията по проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез Събиране на оферти с обява с предмет "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД”:

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти в ОбП с предмет "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 14.09.2017 09:34

Прикачена информация за удължаване на срока за подаване на оферти

Събиране на оферти с обява "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 05.09.2017 11:35

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез Събиране на оферти с обява с предмет: "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД”:

Процедурата е открита с Решение /ИП-893/05.09.2017г.

Срок за подаване на оферти:13.09.2017г.      17:00ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 4 записа