Досие №248 на процедура "Събиране на оферти с обява "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"
Договор за изпълнение
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 03.01.2018 13:32

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви сключването на договор № 17 СОО от 29.12.2017г. по проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез  събиране на оферти с обява "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Утвърден Протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 04.12.2017 16:09

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви утвърждаването на Протокол от работата на Комисията по проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:"Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокола

Събиране на оферти с обява "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 17.11.2017 09:51

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност пшо чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”

Процедурата е открита с Решение  ИП-1159/17.11.2017г.

Срок за подаване на оферти:  28.11.2017г.     17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 3 записа