Досие №249 на процедура "Поддръжка и следгаранционен ремонт на строителна техника с марка New Hоlland, Fiat-Cobelko и Fiat-Hitachi, производство на NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY и собственост на “В и К – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2017-0026"
Договор за изпълнение и Обявление за възложена поръчка по проведено публично състезание с предмет: „Поддръжка и следгаранционен ремонт на строителна техника с марка New Hоlland, Fiat-Cobelko и Fiat-Hitachi, производство на NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY и собственост на “В и К – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2017-0026”
Публично състезание: досие
Елка Николова / 21.02.2018 15:14

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви сключването на договор № 10-2018 от 09.02.2018г. по обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и следгаранционен ремонт на строителна техника с марка New Hоlland, Fiat-Cobelko и Fiat-Hitachi, производство на NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY и собственост на “В и К – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2017-0026”, и Обявление за възложена поръчка с изх.№ ИП-250/21.02.2018г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОГОВОРА

Решение за класиране и утвърдени Протоколи от работата на Комисията по проведено публично състезание с предмет: „Поддръжка и следгаранционен ремонт на строителна техника с марка New Hоlland, Fiat-Cobelko и Fiat-Hitachi, производство на NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY и собственост на “В и К – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2017-0026”
Публично състезание: досие
Елка Николова / 18.01.2018 11:07

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви изготвянето на Решение № РШ-4/18.01.2018г. за класиране и утвърдени Протоколи от работата на Комисията по проведено публично състезание с предмет: „Поддръжка и следгаранционен ремонт на строителна техника с марка New Hоlland, Fiat-Cobelko и Fiat-Hitachi, производство на NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY и собственост на “В и К – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2017-0026”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Съобщение за дата, място и час за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание "Поддръжка и следгаранционен ремонт на строителна техника с марка New Hоlland, Fiat-Cobelko и Fiat-Hitachi, производство на NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY и собственост на “В и К – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2017-0026
Публично състезание: досие
Лилия Георгиева / 10.01.2018 13:32

Съобщение за дата, място и час за отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание "Поддръжка и следгаранционен ремонт на строителна техника с марка New Hоlland, Fiat-Cobelko и Fiat-Hitachi, производство на NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY и собственост на “В и К – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2017-0026

 

Протокол № 1 от работата на комисията по разглеждане на офертите, подадени за участие в Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Поддръжка и следгаранционен ремонт на строителна техника с марка New Hоlland, Fiat-Cobelko и Fiat-Hitachi, производство на NEWHOLLANDCONSTRUCTIONMACHINERY и собственост на “В и К – Варна” ООД“, УИН в РОП 00606-2017-0026
Публично състезание: досие
Елка Николова / 20.12.2017 14:16

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протокол № 1 от работата на комисията по разглеждане и оценяване на подадените оферти за участие в Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Поддръжка и следгаранционен ремонт на строителна техника с марка New Hоlland, Fiat-Cobelko и Fiat-Hitachi, производство на NEWHOLLANDCONSTRUCTIONMACHINERY и собственост на “В и К – Варна” ООД“, УИН в РОП 00606-2017-0026

 На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокол № 1

„Поддръжка и следгаранционен ремонт на строителна техника с марка New Hоlland, Fiat-Cobelko и Fiat-Hitachi, производство на NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY и собственост на “В и К – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2017-0026”
Публично състезание: досие
Елка Николова / 20.11.2017 14:01

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и следгаранционен ремонт на строителна техника с марка New Hоlland, Fiat-Cobelko и Fiat-Hitachi, производство на NEW HOLLAND CONSTRUCTION MACHINERY и собственост на “В и К – Варна” ООД, УИН в РОП 00606-2017-0026”:

Процедурата е открита с Решение /РШ-55/20.11.2017г.

Срок за подаване на оферти: 13.12.2017г.   17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 5 записа