Досие №250 на процедура "Доставка на спирателна и присъединителна арматура по обособени позиции и приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН 00606-2017-0027"
Обявление за възложена поръчка по об. поз. №2
Открита процедура: Доставка на спирателна и присъединителна арматура по обособени позиции и приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН 00606-2017-0027 досие
Павлина Петкова / 19.04.2018 09:13
Договор за изпълнение по об. поз. №2
Открита процедура: Доставка на спирателна и присъединителна арматура по обособени позиции и приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН 00606-2017-0027 досие
Павлина Петкова / 19.04.2018 09:13
Договор за изпълнение по об. поз. №1
Открита процедура: Доставка на спирателна и присъединителна арматура по обособени позиции и приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН 00606-2017-0027 досие
Павлина Петкова / 10.04.2018 09:50
Обявление за възложена поръчка по об.поз. №1
Открита процедура: Доставка на спирателна и присъединителна арматура по обособени позиции и приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН 00606-2017-0027 досие
Павлина Петкова / 10.04.2018 09:48
Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: Доставка на спирателна и присъединителна арматура по обособени позиции и приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН 00606-2017-0027 досие
Павлина Петкова / 26.02.2018 14:42

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение № РШ-16/26.02.2018 г., с което са определени изпълнителите на обществената поръчка.

Одобрени протоколи и доклад от работата на комисията
Открита процедура: Доставка на спирателна и присъединителна арматура по обособени позиции и приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН 00606-2017-0027 досие
Павлина Петкова / 26.02.2018 14:38
Съобщение за насрочено заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения
Открита процедура: Доставка на спирателна и присъединителна арматура по обособени позиции и приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН 00606-2017-0027 досие
Павлина Петкова / 14.02.2018 14:55

Прикачено съобщение за насрочено открито заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения.

Протокол № 1 от работата на комисията
Открита процедура: Доставка на спирателна и присъединителна арматура по обособени позиции и приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН 00606-2017-0027 досие
Павлина Петкова / 02.02.2018 09:30

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до съдържанието на протокола.

Откриване на процедура Доставка на спирателна и присъединителна арматура по обособени позиции и приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД; УИН 00606-2017-0027
Открита процедура: Доставка на спирателна и присъединителна арматура по обособени позиции и приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН 00606-2017-0027 досие
Павлина Петкова / 27.11.2017 14:23

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри процедура по ЗОП за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на спирателна и присъединителна арматура по обособени позиции и приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН 00606-2017-0027”:

  • Обособена позиция 1 - Доставка на спирателни кранове и окомплектовка за тях; обратни и възвратни клапи, филтри и смукателни цедки;
  • Обособена позиция 2 - Доставка на тротоарни спирателни кранове и окомплектовка за тях. Фланшови адаптори, адаптори тип жиба, скоби и демонтажни връзки. Въздушници, клапи бътерфлай и пожарни хидранти.

Процедурата е открита с Решение № РШ-56/24.11.2017 г.

Срок за получаване на оферти: 02.01.2018 17:00

Отварянето на офертите ще се извърши на 03.01.2018 от 14:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 9 записа