Досие №252 на процедура ""Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP", УИН в РОП 00606-2017-0029"
Обявление за невъзложена поръчка
Пряко договаряне: "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP", УИН в РОП 00606-2017-0029 досие
Павлина Петкова / 28.12.2017 14:08

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Обявление № ИП-1314/28.12.2017г. за невъзлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP” 

Решение за прекратяване №РШ-62/15.12.2017г. на пряко договаряне с предмет: "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“
Пряко договаряне: "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP", УИН в РОП 00606-2017-0029 досие
Елка Николова / 15.12.2017 10:59

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви изготвянето Решение за прекратяване №РШ-62/15.12.2017г. на пряко договаряне с предмет: "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА на процедурата

Пряко договаряне с предмет: "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP", УИН в РОП 00606-2017-0029
Пряко договаряне: "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP", УИН в РОП 00606-2017-0029 досие
Елка Николова / 08.12.2017 14:20

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Пряко договаряне за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP", УИН в РОП 00606-2017-0029”:

Процедурата е открита с Решение РШ-59 от 08.12.2017 г.

Срок за подаване на оферти:19.12.2017г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 3 записа