Досие №253 на процедура "Доставка на горива за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД УИН в РОП 00606-2017-0030"
Обявление за възложена поръчка
Договаряне без предварителна покана за участие: Доставка на горива за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД УИН в РОП 00606-2017-0030 досие
Павлина Петкова / 17.01.2018 09:20
Сключени договори за изпълнение на поръчката
Договаряне без предварителна покана за участие: Доставка на горива за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД УИН в РОП 00606-2017-0030 досие
Павлина Петкова / 17.01.2018 09:18

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обявява сключването на договорите за изпълнение на обществена поръчка с предмет:"Доставка
на горива за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД".

 

Настоящата страница дава достъп до съдържанието им.

Решение за откриване на процедура по ЗОП
Договаряне без предварителна покана за участие: Доставка на горива за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД УИН в РОП 00606-2017-0030 досие
Павлина Петкова / 21.12.2017 12:41

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува в РОП Решение № РШ-63 / 21.12.2017 г., с което се открива процедура по ЗОП - договаряне без предварителна покана за участие, с предмет: "Доставка на горива за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"

Намерени са 3 записа