Досие №254 на процедура "Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията"
Сключен договор за изпълнение по обсобена позиция №6
Събиране на оферти с обява: Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията досие
Павлина Петкова / 22.02.2018 09:36
Сключени договори за изпълнение на поръчката по обособени позиции № 3 и № 5
Събиране на оферти с обява: Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията досие
Павлина Петкова / 01.02.2018 12:33
Протокол от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията досие
Павлина Петкова / 17.01.2018 16:10

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протокол от работата на Комисията по проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:"Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията”.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокола

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти за участив в ОбП с предмет "Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията"
Събиране на оферти с обява: Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията досие
Елка Николова / 05.01.2018 10:04

Прикачена Информация за удължаване на срока за подаване на оферти за участив в ОбП с предмет "Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията"

Събиране на оферти с обява: "Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООДпо обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията"
Събиране на оферти с обява: Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията досие
Павлина Петкова / 21.12.2017 13:07

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява, с предмет: "Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООДпо обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията".

 

Срок за подаване на оферти: 04.01.2018 г. - 17:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 05.01.2018 г. от 10:00 ч. в дминистративната сграда на “В и К – Варна” ООД, гр. Варна, ул. Прилеп
№33, ЦУ, Зала 2. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което
могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители.

 

Настоящата страница дава достъп до публикуваната обява, документацията по обществената поръчка и образците за изготвяне на оферти.

Намерени са 5 записа