Досие №258 на процедура "Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение УИН в РОП 00606-2018-0004"
Сключени договори за изпълнение на поръчката
Публично състезание: Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение УИН в РОП 00606-2018-0004 досие
Павлина Петкова / 30.04.2018 14:45
Обявление за възложена поръчка
Публично състезание: Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение УИН в РОП 00606-2018-0004 досие
Павлина Петкова / 30.04.2018 14:44
Решение за определяне на изпълнител и протоколи от работата на комисията
Публично състезание: Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение УИН в РОП 00606-2018-0004 досие
Павлина Петкова / 08.03.2018 11:52

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протоколите от работата на комисията и Решение № РШ-18/08.03.2018 г., с което са определени изпълнителите на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение" УИН в РОП 00606-2018-0004

 

Съобщение за насрочено заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения
Публично състезание: Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение УИН в РОП 00606-2018-0004 досие
Павлина Петкова / 28.02.2018 15:28
Разяснение по документация за обществена поръчка
Публично състезание: Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение УИН в РОП 00606-2018-0004 досие
Павлина Петкова / 29.01.2018 14:10

Разяснение № 1 във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице:

Откриване на процедура Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение УИН в РОП 00606-2018-0004
Публично състезание: Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение УИН в РОП 00606-2018-0004 досие
Павлина Петкова / 22.01.2018 15:44

 

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение”: УИН в РОП 00606-2018-0004

 

Процедурата е открита с Решение № РШ-6 / 21.01.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 13.02.2018 г. - 17:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 14.02.2018 г. от 14:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 6 записа