Досие №258 на процедура "Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение УИН в РОП 00606-2018-0004"
Разяснение по документация за обществена поръчка
Публично състезание: Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение УИН в РОП 00606-2018-0004 досие
Павлина Петкова / 29.01.2018 14:10

Разяснение № 1 във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице:

Електронни документи:

Разяснение № 1 [429,52 KБ | PDF]
Откриване на процедура Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение УИН в РОП 00606-2018-0004
Публично състезание: Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение УИН в РОП 00606-2018-0004 досие
Павлина Петкова / 22.01.2018 15:44

 

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на асинхронни електрически двигатели с накъсо съединен ротор за ниско и средно напрежение”: УИН в РОП 00606-2018-0004

 

Процедурата е открита с Решение № РШ-6 / 21.01.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 13.02.2018 г. - 17:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 14.02.2018 г. от 14:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 2 записа