Досие №259 на процедура "Събиране на оферти с обява: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции""
Информация за удължаване на срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД по обособени позиции"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 06.02.2018 09:31

Прикачена информация за удължаване на срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД по обособени позиции"

Събиране на оферти с обява: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 24.01.2018 10:15

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции"

Процедурата е открита с Решение /ИП-100/24.01.2018г.

Срок за подаване на оферти:05.02.2018 г.    17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 2 записа