Досие №259 на процедура "Събиране на оферти с обява: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции""
Договори за изпълнение на обособени позиции №№ 1 и 2
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 27.03.2018 09:07

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви сключването на договори № 5 ССО-2018/19.03.2018г. и № 6 СОО-2018/19.03.2018г. по проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции"

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОГОВОРИТЕ

Утвърден протокол от работата на Комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 06.03.2018 11:03

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви утвърждаването на протокол на 06.03.2018г. от работата на Комисията по проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Протокола

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД по обособени позиции"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 06.02.2018 09:31

Прикачена информация за удължаване на срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД по обособени позиции"

Събиране на оферти с обява: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 24.01.2018 10:15

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции"

Процедурата е открита с Решение /ИП-100/24.01.2018г.

Срок за подаване на оферти:05.02.2018 г.    17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 4 записа