Досие №260 на процедура "Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията"
Сключен договор по обособена позиция №2
Събиране на оферти с обява: Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията досие
Павлина Петкова / 19.04.2018 15:08
Протокол от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията досие
Павлина Петкова / 22.03.2018 16:41

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протокол от работата на комисията във връзка със събиране на оферти с обява за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията”:

  • Обособена позиция 1 - Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“ за депозиране на суми в лева;
  • Обособена позиция 2 - Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за обслужване на банкови гаранции и гаранции за изпълнение по договори, сключени по реда на ЗОП;

 

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти за участив в ОбП с предмет "Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията"
Събиране на оферти с обява: Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията досие
Павлина Петкова / 08.02.2018 14:55

Прикачена Информация за удължаване на срока за подаване на оферти за участив в ОбП с предмет "Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията"

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП
Събиране на оферти с обява: Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията досие
Павлина Петкова / 24.01.2018 16:28

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията”:

  • Обособена позиция 1 - Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД“ за депозиране на суми в лева;
  • Обособена позиция 2 - Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за обслужване на банкови гаранции и гаранции за изпълнение по договори, сключени по реда на ЗОП;

Срок за подаване на оферти: 07.02.2018 г. - 17:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 08.02.2018 г. - 10:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 4 записа