Досие №261 на процедура "Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за обслужване входящи парични потоци за В и К услуги /регулирани от КЕВР/, входящи парични потоци за други услуги предоставяни от дружеството и директен дебит за територията на ЕТР-Девня"
Сключен договор
Събиране на оферти с покана: Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за обслужване входящи парични потоци за В и К услуги /регулирани от КЕВР/, входящи парични потоци за други услуги предоставяни от дружеството и директен дебит за територията на ЕТР-Девня досие
Павлина Петкова / 02.07.2018 16:00

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува сключения договор в резултат на Събиране на оферти с покана за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за обслужване входящи парични потоци за В и К услуги /регулирани от КЕВР/, входящи парични потоци за други услуги предоставяни от дружеството и директен дебит за територията на ЕТР-Девня”:

 

 

Утвърден Протокол от работата на Комисията по проведена обществена поръчка с предмет: „Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за обслужване входящи парични потоци за В и К услуги /регулирани от КЕВР/, входящи парични потоци за други услуги предоставяни от дружеството и директен дебит за територията на ЕТР-Девня”
Събиране на оферти с покана: Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за обслужване входящи парични потоци за В и К услуги /регулирани от КЕВР/, входящи парични потоци за други услуги предоставяни от дружеството и директен дебит за територията на ЕТР-Девня досие
Елка Николова / 19.02.2018 16:53

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви утвърждаването на Протокол по проведена обществена поръчка с предмет: „Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за обслужване входящи парични потоци за В и К услуги /регулирани от КЕВР/, входящи парични потоци за други услуги предоставяни от дружеството и директен дебит за територията на ЕТР-Девня”:

 На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Покана до определени лица
Събиране на оферти с покана: Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за обслужване входящи парични потоци за В и К услуги /регулирани от КЕВР/, входящи парични потоци за други услуги предоставяни от дружеството и директен дебит за територията на ЕТР-Девня досие
Павлина Петкова / 24.01.2018 16:52

На основание чл. 191, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД изпрати покана до УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД за представяне на оферта във връзка с избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за обслужване входящи парични потоци за В и К услуги /регулирани от КЕВР/, входящи парични потоци за други услуги предоставяни от дружеството и директен дебит за територията на ЕТР-Девня”:

Срок за подаване на оферти: 07.02.2018 г. - 17:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 08.02.2018 г. от 10:30 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до съдържанието на поканата.

Намерени са 3 записа