Досие №262 на процедура "Пряко договаряне с предмет: "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“, УИН в РОП 00606-2018-0005"
Пряко договаряне с предмет: "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“, УИН в РОП 00606-2018-0005
Пряко договаряне: досие
Елка Николова / 25.01.2018 11:34

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Пряко договаряне за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“, УИН в РОП 00606-2018-0005”:

Процедурата е открита с Решение /РШ-7/25.01.2018г.

Срок за подаване на оферти:09.02.2018г.   14:00часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерен e 1 запис