Досие №262 на процедура "Пряко договаряне с предмет: "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“, УИН в РОП 00606-2018-0005"
Договор за изпълнение и Обявление за възложена поръчка чрез процедура на пряко договаряне с предмет: "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“, УИН в РОП 00606-2018-0005”
Пряко договаряне: досие
Елка Николова / 12.04.2018 11:00

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува договор №15/30.03.2018г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“, УИН в РОП 00606-2018-0005” и Обявление за възложена поръчка

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОГОВОРА И ОБЯВЛЕНИЕТО

Решение за класиране №РШ-17/08.03.2018г., утвърден Доклад и протокол от работата на Комисията
Пряко договаряне: досие
Елка Николова / 08.03.2018 09:31

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение за определяне на изпълнител №РШ-17/08.03.2018г., утвърден доклад и протокол от работата на комисията по проведено пряко договаряне с предмет: „Пряко договаряне с предмет: "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“, УИН в РОП 00606-2018-0005”

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до Решение №РШ-17/08.03.2018г., утвърденс, доклад и протокол дш 09.02.2018г.

Пряко договаряне с предмет: "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“, УИН в РОП 00606-2018-0005
Пряко договаряне: досие
Елка Николова / 25.01.2018 11:34

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Пряко договаряне за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Техническо обслужване, планови и аварийни ремонти на два броя Когенератори тип TEDOM CENTO T300 SP и един брой тип TEDOM CENTO L300 SP“, УИН в РОП 00606-2018-0005”:

Процедурата е открита с Решение /РШ-7/25.01.2018г.

Срок за подаване на оферти:09.02.2018г.   14:00часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 3 записа