Досие №263 на процедура "Събиране на оферти с обява "Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"
Договор за изпълнение
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 01.03.2018 10:59

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви сключването на договор № 4 СОО-2018 по проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”:

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Утвърден протокол отработата на комисията по проведена ОбП "Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 20.02.2018 09:47

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви утвърждаването на протокол на комисията по проведена ОбП на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:"Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”:

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 07.02.2018 09:33

Прикачена информация за удължаване на срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация-Варна" ООД"

Разяснение по условията на обществена поръчка "Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 30.01.2018 11:12

Разяснение № 1 по условията на обществената поръчка във връзка с постъпило искане с вх. № ВП-198/29.01.2018г.

Събиране на оферти с обява "Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 29.01.2018 14:11

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП чрез Събиране на оферти с обява "Доставка на хранителни продукти и безалкохолни напитки за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”:

Процедурата е открита с Решение /ИП-128/29.01.2018г.

Срок за подаване на оферти:06.02.2018г.     17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 5 записа