Досие №266 на процедура "Събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали""
Събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали" досие
Лилия Георгиева / 12.02.2018 15:32

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за събиране на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали"

срок за подаване на оферти: 20.02.2018 г. 17 ч.
отваряне на офертите: 21.02.2018 г. 10 ч.
Намерен e 1 запис