Досие №266 на процедура "Събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали""
Договор за изпълнение на Обособена позиция № 1
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали" договор досие
Лилия Георгиева / 04.05.2018 10:01

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува договор № 10-ССО-2018/19.04.2018 г. за изпълнение на Обособена позиция № 2 от предмета на обществената поръчка.

Договор за изпълнение на Обособена позиция № 2
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали" договор досие
Лилия Георгиева / 26.04.2018 14:22

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува договор № 9-ССО-2018/19.04.2018 г. за изпълнение на Обособена позиция № 2 от обществена поръчка с предмет "Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали", възложена чрез събиране на оферти с обява.

Утвърден протокол към Събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали" досие
Лилия Георгиева / 27.03.2018 10:12

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърдения протокол от работата на комисията по обществена поръчка с предмет, чрез събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали".

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до утвърдения протокол.

Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти към Събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали" досие
Лилия Георгиева / 21.02.2018 08:20

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД удължава срока за събиране на оферти за участие във възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали”, чрез събиране на оферти с обява:

Срок за събиране на оферти: 26.02.2018 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 27.02.2018 г. 10 ч.

Към настоящата публикация се предоставя достъп до информацията за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на ПОП.

Събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява с предмет "Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали" досие
Лилия Георгиева / 12.02.2018 15:32

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за събиране на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на аксесоари и консумативи и извършване на извънгаранционна поддръжка на система за ултрачиста вода Milli Q Direct 8. Доставка на чисти реактиви и стандартни материали"

срок за подаване на оферти: 20.02.2018 г. 17 ч.
отваряне на офертите: 21.02.2018 г. 10 ч.
Намерени са 5 записа