Досие №267 на процедура "Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД""
Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" досие
Лилия Георгиева / 13.02.2018 09:58

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"

Срок за подаване на оферти: 22.02.2018 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 23.02.2018 г. 10 ч.

Към настоящата публикация се предоставя пълен достъп до обявата и нейните приложения.

Намерен e 1 запис