Досие №267 на процедура "Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД""
Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" договор досие
Лилия Георгиева / 10.04.2018 10:43

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува договор № 7-СОО-2018/10.04.2018 г.

Одобрен протокол
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" досие
Лилия Георгиева / 09.03.2018 14:06

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува одобрения протокол от работата на комисията по обществена поръчка с предмет:  "Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД", проведена чрез  събиране на оферти с обява.

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ОДОБРЕНИЯ ПРОТОКОЛ.

Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" досие
Лилия Георгиева / 13.02.2018 09:58

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бои, лакове, лепила и други материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"

Срок за подаване на оферти: 22.02.2018 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 23.02.2018 г. 10 ч.

Към настоящата публикация се предоставя пълен достъп до обявата и нейните приложения.

Намерени са 3 записа