Досие №276 на процедура "Доставка на чугунени и стоманосварни конструкции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД УИН в РОП 00606-2018-0011"
Договор за изпълнение на поръчката
Открита процедура: Доставка на чугунени и стоманосварни конструкции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД УИН в РОП 00606-2018-0011 досие
Павлина Петкова / 18.10.2018 14:33
Обявление за възложена поръчка
Открита процедура: Доставка на чугунени и стоманосварни конструкции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД УИН в РОП 00606-2018-0011 досие
Павлина Петкова / 18.10.2018 14:32
Решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: Доставка на чугунени и стоманосварни конструкции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД УИН в РОП 00606-2018-0011 досие
Павлина Петкова / 12.07.2018 10:36

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на чугунени и стоманосварни конструкции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД"  УИН в РОП 00606-2018-0011:

 

Протокли и доклад от работата на комисията
Открита процедура: Доставка на чугунени и стоманосварни конструкции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД УИН в РОП 00606-2018-0011 досие
Павлина Петкова / 12.07.2018 10:33

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протоколи и доклад от работата на комисията във връзка с определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на чугунени и стоманосварни конструкции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД" УИН в РОП 00606-2018-0011:

 

Съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметраметри"
Открита процедура: Доставка на чугунени и стоманосварни конструкции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД УИН в РОП 00606-2018-0011 досие
Лилия Георгиева / 25.06.2018 14:16

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на чугунени и стоманосварни конструкции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД УИН в РОП 00606-2018-0011

Разяснение №1
Открита процедура: Доставка на чугунени и стоманосварни конструкции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД УИН в РОП 00606-2018-0011 досие
Павлина Петкова / 08.05.2018 14:00
Откриване на процедура по ЗОП: "Доставка на чугунени и стоманосварни конструкции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД"; УИН в РОП 00606-2018-0011
Открита процедура: Доставка на чугунени и стоманосварни конструкции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД УИН в РОП 00606-2018-0011 досие
Павлина Петкова / 20.04.2018 11:25

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на чугунени и стоманосварни конструкции за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД" УИН в РОП 00606-2018-0011

 

Процедурата е открита с Решение № РШ - 27/18.04.2018 г.

Срок за получаване на оферти:  28.05.2018 г. - 17:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 29.05.2018 г. - 10:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 7 записа