Досие №277 на процедура "Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за депозиране на суми в лева"
Удължаване на срока за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за депозиране на суми в лева досие
Павлина Петкова / 30.04.2018 10:19
Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за депозиране на суми в лева
Събиране на оферти с обява: Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за депозиране на суми в лева досие
Павлина Петкова / 17.04.2018 13:56

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Избор на обслужваща банка на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за депозиране на суми в лева”:

 Настоящата страница дава достъп до документацията по обществената поръчка и образците за изготвяне на оферта.

Срок за подаване на оферти - 27-04-2018 г. - 17.00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 30-04-2018 г. - 10.00 ч.

Намерени са 2 записа