Досие №279 на процедура "Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД""
Договор за изпълнение № 15-СОО-2018/18.05.2018 г. по събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" договор досие
Лилия Георгиева / 23.05.2018 11:09

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обявява сключването на договор № 15-СОО-2018/18.05.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" с избрания изпълнител Приста Ойл Холдинг ЕАД и публикува пълния текст на договора.

Утвърден протокол към Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" досие
Лилия Георгиева / 04.05.2018 14:49

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърден протокол към събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до УТВЪРДЕНИЯ ПРОТОКОЛ.

Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" досие
Лилия Георгиева / 20.04.2018 14:26

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на масла, антифризи, спирачни течности и смазочни материали за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"

Намерени са 3 записа