Досие №280 на процедура "Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на дълбок сондаж в района на съществуващата санитарно-охранителна зона на изградения сондаж ПЕС-2 в землище на гр.Вълчи дол с дълбочина до 650(±50)м""
Договор за изпълнение
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на дълбок сондаж в района на съществуващата санитарно-охранителна зона на изградения сондаж ПЕС-2 в землище на гр.Вълчи дол с дълбочина до 650(±50)м" договор досие
Лилия Георгиева / 05.07.2018 14:16

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД договор № 18-ССО-2018/05.07.2018 г. с избрания изпълнител за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на дълбок сондаж в района на съществуващата санитарно-охранителна зона на изградения сондаж ПЕС-2 в землище на гр.Вълчи дол с дълбочина до 650(±50)м", възложена чрез събиране на оферти с обява.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на дълбок сондаж в района на съществуващата санитарно-охранителна зона на изградения сондаж ПЕС-2 в землище на гр.Вълчи дол с дълбочина до 650(±50)м" досие
Лилия Георгиева / 11.05.2018 17:05

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД удължава срока за събиране на оферти, чрез публикуване на обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на дълбок сондаж в района на съществуващата санитарно-охранителна зона на изградения сондаж ПЕС-2 в землище на гр.Вълчи дол с дълбочина до 650(±50)м"

Срок за получаване на оферти: 16.05.2018 г. 17:00 ч.

Отваряне на офертите: 17.05.2018 г. 14:00 ч.

Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на дълбок сондаж в района на съществуващата санитарно-охранителна зона на изградения сондаж ПЕС-2 в землище на гр.Вълчи дол с дълбочина до 650(±50)м"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на дълбок сондаж в района на съществуващата санитарно-охранителна зона на изградения сондаж ПЕС-2 в землище на гр.Вълчи дол с дълбочина до 650(±50)м" досие
Лилия Георгиева / 25.04.2018 11:45

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на дълбок сондаж в района на съществуващата санитарно-охранителна зона на изградения сондаж ПЕС-2 в землище на гр.Вълчи дол с дълбочина до 650(±50)м"

Намерени са 3 записа