Досие №281 на процедура "Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0012"
Договор за изпълнение на поръчката по Об. поз. №2
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0012 досие
Павлина Петкова / 01.08.2018 15:59
Обявление за възложена поръчка по Об. поз. №2
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0012 досие
Павлина Петкова / 01.08.2018 15:58
Сключен договор за изпълнение на поръчката по Об.поз. №1
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0012 досие
Павлина Петкова / 27.07.2018 14:28
Обявление за възложена поръчка по Об. поз.№1
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0012 досие
Павлина Петкова / 27.07.2018 14:27
Утвърдени протоколи от работата на комисията
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0012 досие
Павлина Петкова / 20.06.2018 09:58
Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0012 досие
Павлина Петкова / 20.06.2018 09:58

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение № РШ - 40/20.06.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД”:

  • Обособена позиция 1 - Доставка на 8 бр. центробежни помпени агрегати за отпадна вода;
  • Обособена позиция 2 - Доставка на 6 бр. центробежни потопяеми помпени агрегати за чиста вода;

 

Съобщение за насрочено открито заседание за отваряне на ценовите предложения
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0012 досие
Павлина Петкова / 11.06.2018 15:02
Протокол № 1 от работата на комисията
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0012 досие
Павлина Петкова / 31.05.2018 15:31
Откриване на процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0012
Публично състезание: Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0012 досие
Павлина Петкова / 27.04.2018 13:41

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на помпени агрегати за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0012:

  • Обособена позиция 1 - Доставка на 8 бр. центробежни помпени агрегати за отпадна вода;
  • Обособена позиция 2 - Доставка на 6 бр. центробежни потопяеми помпени агрегати за чиста вода;

Процедурата е открита с Решение № РШ - 28/27.04.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 21.05.2018 г. - 17:00 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 22.05.2018 г. - 10:00 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 9 записа