Досие №282 на процедура "Събиране на оферти с обява "Сервизно обслужване и доставка на реагенти за процесните уреди на ПСОВ Варна и ПСОВ Провадия, производство на "Хах Ланге""
„Събиране на оферти с обява "Сервизно обслужване и доставка на реагенти за процесните уреди на ПСОВ Варна и ПСОВ Провадия, производство на "Хах Ланге"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 11.05.2018 15:46

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Сервизно обслужване и доставка на реагенти за процесните уреди на ПСОВ Варна и ПСОВ Провадия, производство на "Хах Ланге"

Процедурата е открита с Обява №ИП-640/11.05.2018г.

Срок за подаване на оферти:21.05.2018    17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерен e 1 запис