Досие №282 на процедура "Събиране на оферти с обява "Сервизно обслужване и доставка на реагенти за процесните уреди на ПСОВ Варна и ПСОВ Провадия, производство на "Хах Ланге""
Договор за изпълнение
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 29.06.2018 13:40

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви сключването на договор № 16СОО-2018 от 25.06.2018г. по проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Сервизно обслужване и доставка на реагенти за процесните уреди на ПСОВ Варна и ПСОВ Провадия, производство на "Хах Ланге"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОГОВОРА

Утвърден протокол от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 13.06.2018 14:10

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърден протокол от работата на комисията по проведена обществена поръчка с предмет: "Сервизно обслужване и доставка на реагенти за процесните уреди на ПСОВ Варна и ПСОВ Провадия, производство на "Хах Ланге"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Информация за удължаване ан срока за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 22.05.2018 09:52

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Информация за удължаване на срока за получаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Сервизно обслужване и доставка на реагенти за процесните уреди на ПСОВ Варна и ПСОВ Провадия, произво на "Хах Ланге"”:

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ИНФОРМАЦИЯТА

„Събиране на оферти с обява "Сервизно обслужване и доставка на реагенти за процесните уреди на ПСОВ Варна и ПСОВ Провадия, производство на "Хах Ланге"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 11.05.2018 15:46

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Сервизно обслужване и доставка на реагенти за процесните уреди на ПСОВ Варна и ПСОВ Провадия, производство на "Хах Ланге"

Процедурата е открита с Обява №ИП-640/11.05.2018г.

Срок за подаване на оферти:21.05.2018    17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 4 записа