Досие №283 на процедура "Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0015"
Договор за изпълнение /Обособена позиция №2/
Публично състезание: Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0015 досие
Павлина Петкова / 03.10.2018 15:59
Обявление за възложена поръчка /Обособена позиция №2/
Публично състезание: Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0015 досие
Павлина Петкова / 03.10.2018 15:58
Решение за определяне на изпълнител по Об. позиция № 2 с предмет: "Доставка на работни обувки"
Публично състезание: Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0015 досие
Павлина Петкова / 27.08.2018 16:13

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение №52/27.08.2018 г. за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0015”:

Обособена позиция 2 - Доставко на работни обувки;

 

Протоколи от работата на комисията във връзка с определяне на изпълнител по Об. поз. №2
Публично състезание: Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0015 досие
Павлина Петкова / 27.08.2018 16:08
Съобщение за насрочено открито заседание за отваряне на ценови предложения по об. поз. №2
Публично състезание: Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0015 досие
Павлина Петкова / 13.08.2018 10:35

Прикачено съобщение за насрочено заседание на комисията във връзка с обособена позиция №2 от предмета на поръчката: "Доставка на работни обувки".

Решение за определяне на изпълнител по Об. позиция № 1 с предмет: "Доставка на работно облекло"
Публично състезание: Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0015 досие
Павлина Петкова / 06.08.2018 11:27
Протоколи от работата на комисията във връзка с определяне на изпълнител по Об. позиция № 1
Публично състезание: Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0015 досие
Павлина Петкова / 06.08.2018 11:26

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протоколите от работата на комисията във връзка с избор на изпълнител по обособена позиция № 1 на обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД", УИН в РОП 00606-2018-0015:

  • Обособена позиция 1 - Доставка на работно облекло.

 

Съобщение за насрочено открито заседание за отваряне на ценови предложения по об. поз. №1
Публично състезание: Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0015 досие
Павлина Петкова / 31.07.2018 13:27
Протокол № 1 от работата на комисията
Публично състезание: Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0015 досие
Павлина Петкова / 29.06.2018 15:52
Разяснение № 4 по обществена поръчка
Публично състезание: Доставка на работно облекло и обувки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0015 досие
Павлина Петкова / 08.06.2018 14:35
12Намерени са 14 записа