Досие №285 на процедура "Открита процедура с предмет "Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, УИН 2018-00606-0014"
Обявление за възложена поръчка и договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"
Открита процедура: досие
Елка Николова / 19.09.2018 14:10

'Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Обявление за възложена поръчка и договор № 42-2018 от 29.08.2018г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ОБЯВЛЕНИЕТО И ДОГОВОРА

Решение за класиране, утвърден Доклад и Протоколи №№1, 2 и 3 от работата на Комисията по ОбП "Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, УИН 00606-2018-0014
Открита процедура: досие
Елка Николова / 26.07.2018 14:00

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение за класиране № РШ-45 от 26.07.2018г, утвърден на 26.07.2018г. Доклад от работата на Комисията и Протоколи №№ 1, 2 и 3 по обществена поръчка с предмет: "Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, УИН 2018-00606-0014”:

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Съобщение за насрочено открито заседание на комисията
Открита процедура: досие
Елка Николова / 17.07.2018 15:16

Прикачено съобщение за насрочено заседание на комисията във връзка с открита процедура с предмет: "Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, УИН в РОП 00606-2018-0014

Протокол № 1 от работата на Комисията по ОбП "Доставка на инертни материали за нуждите на "ВиК - Варна" ООД
Открита процедура: досие
Елка Николова / 09.07.2018 09:56

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Протокол № 1 от работата на Комисията по ОбП "Доставка на инертни материали за нуждите на "ВиК - Варна" ООД

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

"Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД", УИН 2018-00606-0014
Открита процедура: досие
Елка Николова / 18.05.2018 12:25

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, УИН 2018-00606-0014”:

Процедурата е открита с Решение /РШ-31 от 16.05.2018г.

Срок за подаване на оферти:25.06.2018г.    17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 5 записа