Досие №285 на процедура "Открита процедура с предмет "Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, УИН 2018-00606-0014"
"Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД", УИН 2018-00606-0014
Открита процедура: досие
Елка Николова / 18.05.2018 12:25

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Доставка на инертни материали за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД, УИН 2018-00606-0014”:

Процедурата е открита с Решение /РШ-31 от 16.05.2018г.

Срок за подаване на оферти:25.06.2018г.    17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерен e 1 запис