Досие №286 на процедура "Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника""
Договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника" договор досие
Лилия Георгиева / 16.07.2018 09:41

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува договор за изпълнение на обществена пръчка с предмет "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника", възложена чрез събиране на оферти с обява.

Утвърден протокол към събиране на оферти с обява "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника" досие
Лилия Георгиева / 06.06.2018 09:59

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърдения протокол от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника", обявена чрез публикуване на обява за събиране на оферти.

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до УТВЪРДЕНИЯ ПРОТОКОЛ.

Информация за удължаване на срока за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника"”
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника" досие
Лилия Георгиева / 29.05.2018 09:10

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД удължава първоначалния срок за получаване на оферти в отговор на обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника"

Срок за събиране на оферти: 04.06.2018 г. 17 ч.

Отваряне на оферти: 05.06.2018 г. 14 ч.

Събиране на оферти с обява "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника" досие
Лилия Георгиева / 16.05.2018 15:53

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на проекти за Санитарно-охранителни зони (СОЗ) за 34 бр. водовземни групи с включени 162бр. подземни водоизточника"

Срок за подаване на оферти: 28.05.2018 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 29.05.2018 г. 14 ч.

Намерени са 4 записа