Досие №287 на процедура "Събиране на оферти с обява "Доставка на химикали, стъклария, спомагателни технически средства и резервни части за налична апаратура с общо лабораторно предназначение и извършване на сервизно обслужване""
Съобщение за оттегляне на публикувана обява
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 28.05.2018 14:52

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува съобщение за оттегляне на публикувана обява за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Доставка на химикали, стъклария, спомагателни технически средства и резервни части за налична апаратура с общо лабораторно предназначение и извършване на сервизно обслужване"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до СЪОБЩЕНИЕТО

Събиране на оферти с обява "Доставка на химикали, стъклария, спомагателни технически средства и резервни части за налична апаратура с общо лабораторно предназначение и извършване на сервизно обслужване"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 22.05.2018 10:20

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка на химикали, стъклария, спомагателни технически средства и резервни части за налична апаратура с общо лабораторно предназначение и извършване на сервизно обслужване"

Процедурата е открита с Решение ИП-695/22.05.2018г.

Срок за подаване на оферти: 30.05.2018г.  17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 2 записа