Досие №290 на процедура "Събиране на оферти с обява "Доставка на химикали, стъклария, спомагателни технически средства и резервни части за налична апаратура с общо лабораторно предназначение и извършване на сервизно обслужване""
Договори за изпълнение на обособени позиции №№ 1 и 2
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 29.08.2018 14:03

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува договори:

№ 22 СОО-2018 от 24.08.2018г. за изпълнение на обособена позиция № 1 "Доставка нма стъклария и химикали с общо лабораторно предназначение и сертифицирани стандартни материали" и

№ 23 СОО-2018 от 24.08.2018г. за изпълнение на обособена позиция № 2 "Доставка и сервизно обслужване на лабораторно оборудване с общо лабораторно предназначение и доставка на резервни части и консумативи за налична лабораторна апаратура" от

обществена поръчка с предмет: "Доставка на химикали, стъклария, спомагателни технически средства и резервни части за налична апаратура с общо лабораторно предназначение и извършване на сервизно обслужване"”:

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Утвърден протокол от работата на комисията по проведена ОбП "Доставка на химикали, стъклария, спомагателни технически средства и резервни части за налична апаратура с общо лабораторно предназначение и извършване на сервизно обслужване"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 26.07.2018 11:39

 

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърден пртокол от работата на комисията по проведена ОбП чрез събиране на оферти с обява "Доставка на химикали, стъклария, спомагателни технически средства и резервни части за налична апаратура с общо лабораторно предназначение и извършване на сервизно обслужване"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до утвърдения протокол

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 28.06.2018 09:30

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува информация за удължаване на срока за получаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на химикали, стъклария, спомагателни технически средства и резервни части за налична апаратура с общо лабораторно предназначение и извършване на сервизно обслужване"

Събиране на оферти с обява "Доставка на химикали, стъклария, спомагателни технически средства и резервни части за налична апаратура с общо лабораторно предназначение и извършване на сервизно обслужване"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 19.06.2018 09:26

Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Доставка на химикали, стъклария, спомагателни технически средства и резервни части за налична апаратура с общо лабораторно предназначение и извършване на сервизно обслужване"

Процедурата е открита с Решение  ИП-818/19.06.2018г.

Срок за подаване на оферти:27.06.2018г.   17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Електронни документи:

Обява за обществена поръчка [2,25 МБ | PDF] [дата на публикуване: 19.06.2018 09:26]
Условия за участие [4,31 МБ | PDF] [дата на публикуване: 19.06.2018 09:26]
Техническа спецификация обос. поз. № 1 [6,21 МБ | PDF] [дата на публикуване: 19.06.2018 09:26]
Техническа спецификация обос. поз.№ 2 [1,61 МБ | PDF] [дата на публикуване: 19.06.2018 09:26]
Проекто договори обос. позиция № 1 и обос. позиция № 2 [4,00 МБ | PDF] [дата на публикуване: 19.06.2018 09:26]
Образци за попълване [133,50 KБ | DOC] [дата на публикуване: 19.06.2018 09:26]
Образец техническо предложение обос. позиция № 1 [40,32 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 19.06.2018 09:26]
Образец техническо предложение обос. позиция № 2 [22,78 KБ | DOCX] [дата на публикуване: 19.06.2018 09:26]
Образец ценово предложение обос. позиция № 1 [104,50 KБ | XLS] [дата на публикуване: 19.06.2018 09:26]
Образец ценово предложение обос. позиция № 2 [47,00 KБ | XLS] [дата на публикуване: 19.06.2018 09:26]
Намерени са 4 записа