Досие №291 на процедура "Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Покупка и доставка на бетонови изделия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация" УИН в РОП 0606-2018-0018"
Договор за изпълнение и обявление за възложена поръчка
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Покупка и доставка на бетонови изделия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация" УИН в РОП 0606-2018-0018 договор досие
Лилия Георгиева / 07.11.2018 15:33

Водоснабдяване и канализация - Варна ООД публикува сключения договор № 54-2018/07.11.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Покупка и доставка на бетонови изделия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация“ УИН в РОП 00606-2018-0018 и обявлението за възложена поръчка.

Решение за класиране и определяне на изпълнител и утвърдени протоколи от работата на комисията
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Покупка и доставка на бетонови изделия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация" УИН в РОП 0606-2018-0018 досие
Лилия Георгиева / 09.10.2018 09:22

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува решение за класиране и определяне на изпълнител и утвърдените протоколи от работата на комисията по публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Покупка и доставка на бетонови изделия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация" УИН в РОП 0606-2018-0018.

Съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Покупка и доставка на бетонови изделия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация" УИН в РОП 0606-2018-0018 досие
Лилия Георгиева / 27.09.2018 09:31

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Покупка и доставка на бетонови изделия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация" УИН в РОП 0606-2018-0018.

Протокол №1 от работата на комисията по Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Покупка и доставка на бетонови изделия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация" УИН в РОП 0606-2018-0018
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Покупка и доставка на бетонови изделия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация" УИН в РОП 0606-2018-0018 досие
Лилия Георгиева / 31.07.2018 09:08

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Протокол № 1 от работата на комисията по публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Покупка и доставка на бетонови изделия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация" УИН в РОП 0606-2018-0018”

 

 

Откриване на процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Покупка и доставка на бетонови изделия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация" УИН в РОП 0606-2018-0018
Публично състезание: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Покупка и доставка на бетонови изделия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация" УИН в РОП 0606-2018-0018 досие
Лилия Георгиева / 22.06.2018 13:49

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Покупка и доставка на бетонови изделия за нуждите на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по приложена спецификация" УИН в РОП 0606-2018-0018

Процедурата е открита с Решение РШ-41/22.06.2018

Срок за подаване на оферти: 23.07.2018 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 24.07.2018 г. 14 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО, ОБЯВЛЕНИЕТО и ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

Намерени са 5 записа