Досие №292 на процедура "Събиране на оферти с обява "Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"
Съобщение за оттегляне на обява
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 27.06.2018 15:32

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува съобщение за оттегляне на публикувана обява за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация- Варна" ООД по обособени позиции"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до СЪОБЩЕНИЕТО

Събиране на оферти с обява "Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции”
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 22.06.2018 11:34

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции”:

Срок за подаване на оферти: 02.07.2018г.  17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 2 записа