Досие №293 на процедура "Събиране на оферти с обява "Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции""
Съобщение за прекратяване на обществена поръчка
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 02.07.2018 09:04

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува съобщение за прекратяване на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до СЪОБЩЕНИЕТО

Събиране на оферти с обява "Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 28.06.2018 11:28

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява  с предмет: "Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции"

Процедурата е открита с Решение ИП-876/28.06.2018г.

Срок за подаване на оферти:06.07.2018г.   17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 2 записа