Досие №294 на процедура "Събиране на оферти с обява "Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"
Договори за изпълнение
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 20.08.2018 10:44

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви сключването на договори № 20-СОО-2018 от 08.08.2018г. и № 21-СОО-2018 от 08.08.2018г. от обществена поръчка с предмет: "Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД” 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ДОГОВОРА

Утвърден протокол от работата на комисията по проведена ОбП "Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции”
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 01.08.2018 10:56

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърден на 01.08.2018г. протокол от работата на Комисията по проведена ОбП чрез събиране на оферти с обява "Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 17.07.2018 10:53

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува информация за удължаване на срока за получаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции”

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ИНФОРМАЦИЯТА

Събиране на оферти с обява "Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции”
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 03.07.2018 10:13

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Доставка на почистващи, хигиенни материали и дезинфектанти за нуждите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции”:

Процедурата е открита с Решение /ИП-894 от 03.07.2018г.

Срок за подаване на оферти: 16.07.2018 г.    17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 4 записа