Досие №298 на процедура "Събиране на оферти с обява "Изработка, комплектация и доставка на главно разпределително електрическо табло в КСП "Център", гр. Варна""
Договор за изпълнение
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 09.10.2018 15:02

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува договор № 24 СОО-2018 от 08.10.2018г. по проведена обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява  с предмет: "Изработка, комплектация и доставка на главно разпределително електрическо табло в КСП "Център", гр. Варна"”:

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОГОВОРА

Утвърден протокол от работата на комисията по проведена ОбП „Изработка, комплектация и доставка на главно разпределително електрическо табло в КПС „Център“, гр. Варна“
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 19.09.2018 16:01

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърден протокол от
работата на комисията по проведена ОбП с предмет: „Изработка, комплектация и
доставка на главно разпределително електрическо табло в КПС „Център“, гр. Варна“

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Събиране на оферти с обява "Изработка, комплектация и доставка на главно разпределително електрическо табло в КСП "Център", гр. Варна"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 27.08.2018 14:14

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Изработка, комплектация и доставка на главно разпределително електрическо табло в КСП "Център", гр. Варна"

Процедурата е открита с Обява № ИП-1191 от 27.08.2018г.

Срок за подаване на оферти: 07.09.2018г.     17:000 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 3 записа