Досие №300 на процедура "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023"
Разяснение № 5 по документацията за обществена поръчка
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 01.10.2018 11:41
Разяснение № 4 по документацията за обществена поръчка
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 21.09.2018 15:49
Разяснение № 3 по документацията за обществена поръчка
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 17.09.2018 16:29
Разяснение № 2 по документацията за обществена поръчка
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 17.09.2018 16:28
Разяснение № 1 по документацията за обществена поръчка
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 14.09.2018 10:47
Документацията по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД", УИН в РОП 00606-2018-0023
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 05.09.2018 12:08

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува документацията по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД",  УИН в РОП 00606-2018-0023

  • Обособена позиция 1 - Предоставяне на застраховка „Имущество”, застраховка „Каско” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“;
  • Обособена позиция 2 - Предоставяне на групова рискова застраховка „Живот“ с допълнително здравно покритие ;

На основание чл. 32, ал. 1, т.1 от ЗОП, на настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА по процедурата от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка в "Официален вестник" на ЕС - 05.09.2018 г.

Откриване на процедура по ЗОП: "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0023
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 03.09.2018 14:34

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД", УИН в РОП 00606-2018-0023:

  • Обособена позиция 1 - Предоставяне на застраховка „Имущество”, застраховка „Каско” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“;
  • Обособена позиция 2 - Предоставяне на групова рискова застраховка „Живот“ с допълнително здравно покритие ;

Процедурата е открита с Решение №РШ-54/31.08.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 08.10.2018 г. - 17.00 ч.

Получените оферти ще бъдат отворени на 09.10.2018 г. от 10.00 ч.

Намерени са 7 записа