Досие №300 на процедура "Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023"
Договор за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 17.12.2018 13:26
Обявление за възложена поръчка по обособена позиция №1
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 17.12.2018 13:25

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува в РОП обявление за възложена поръчка във връзка с обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"

  • Обособена позиция 1 - Предоставяне на застраховка „Имущество”, застраховка „Каско” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“;

 

Протоколи и доклад от работата на комисията и Решение за определяне на изпълнители на поръчката
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 09.11.2018 17:15

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протоколите и доклада от работата на комисията, както и Решение №66/09.11.2018 г. за определяне на изпълнителите за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023”:

  • Обособена позиция 1 - Предоставяне на застраховка „Имущество”, застраховка „Каско” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“;
  • Обособена позиция 2 - Предоставяне на групова рискова застраховка „Живот“ с допълнително здравно покритие ;

 

Съобщение за насрочено открито заседание на комисията за отваряне на ценови предложения
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 18.10.2018 10:18
Разяснение № 5 по документацията за обществена поръчка
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 01.10.2018 11:41
Разяснение № 4 по документацията за обществена поръчка
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 21.09.2018 15:49
Разяснение № 3 по документацията за обществена поръчка
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 17.09.2018 16:29
Разяснение № 2 по документацията за обществена поръчка
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 17.09.2018 16:28
Разяснение № 1 по документацията за обществена поръчка
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 14.09.2018 10:47
Документацията по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД", УИН в РОП 00606-2018-0023
Открита процедура: Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0023 досие
Павлина Петкова / 05.09.2018 12:08

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува документацията по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД",  УИН в РОП 00606-2018-0023

  • Обособена позиция 1 - Предоставяне на застраховка „Имущество”, застраховка „Каско” и задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“;
  • Обособена позиция 2 - Предоставяне на групова рискова застраховка „Живот“ с допълнително здравно покритие ;

На основание чл. 32, ал. 1, т.1 от ЗОП, на настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА по процедурата от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка в "Официален вестник" на ЕС - 05.09.2018 г.

12Намерени са 11 записа