Досие №301 на процедура "Събиране на оферти с обява "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД""
Договор за изпълнение
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 12.10.2018 10:01

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува договор № 25 СОО - 2018 от 09.10.2018г. по проведена обществена поръчка с предмет: "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД".

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОГОВОРА

Утвърден протокол от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 03.10.2018 13:42

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвърден протокол от работата на комисията по проведена обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 21.09.2018 10:42

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, поради допусната техническа грешка в Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти от 14.09.2018г. за участие в обществена поръчка "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ИНФОРМАЦИЯТА

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Павлина Петкова / 14.09.2018 10:19

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Информация за удължаване на срока за получаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет: "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД”:

 На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ИНФОРМАЦИЯТА

Събиране на оферти с обява "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 04.09.2018 13:34

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява "Извършване на специализиран превоз на работници и служители на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД"

Процедурата е открита с Обява № ИП-1249 от 04.09.2018г.

Срок за подаване на оферти: 13.09.2018г.   17:000 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 5 записа