Досие №303 на процедура "Доставка на ремонтни и отклонителни скоби, ремонтни и съединителни връзки, по приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0026"
Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 232 от ЗОП /II-ри етап/
Открита процедура: Доставка на ремонтни и отклонителни скоби, ремонтни и съединителни връзки, по приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0026 досие
Павлина Петкова / 05.11.2018 09:42
Документацията по обществена поръчка с предмет: „Доставка на ремонтни и отклонителни скоби, ремонтни и съединителни връзки, по приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0026
Открита процедура: Доставка на ремонтни и отклонителни скоби, ремонтни и съединителни връзки, по приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0026 досие
Павлина Петкова / 23.10.2018 10:35

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува документацията по обществена поръчка с предмет:  „Доставка на ремонтни и отклонителни скоби, ремонтни и съединителни връзки, по приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0026:

  • Обособена позиция 1 - Доставка на ремонтни и отклонителни скоби;
  • Обособена позиция 2 - Доставка на ремонтни и съединителни връзки.

На основание чл. 32, ал. 1, т.1 от ЗОП, на настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА по процедурата от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка в "Официален вестник" на ЕС - 23.10.2018 г.

Откриване на процедура по ЗОП: Доставка на ремонтни и отклонителни скоби, ремонтни и съединителни връзки, по приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0026
Открита процедура: Доставка на ремонтни и отклонителни скоби, ремонтни и съединителни връзки, по приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД УИН в РОП 00606-2018-0026 досие
Павлина Петкова / 22.10.2018 10:48

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на ремонтни и отклонителни скоби, ремонтни и съединителни връзки, по приложена спецификация, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0026

  • Обособена позиция 1 - Доставка на ремонтни и отклонителни скоби;
  • Обособена позиция 2 - Доставка на ремонтни и съединителни връзки;

Процедурата е открита с Решение №РШ-62/19.10.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 26.11.2018 г. - 17.00ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 3 записа