Досие №304 на процедура "Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0027"
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: „Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД", възлагана чрез открита процедура по ЗОП - УИН в РОП 00606-2018-0027
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0027 досие
Лилия Георгиева / 26.10.2018 10:09

На основание чл. 32, ал. 1, т .1 от ЗОП "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет: „Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД", възлагана чрез открита процедура по ЗОП - УИН в РОП 00606-2018-0027

 

Откриване на Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0027
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0027 досие
Лилия Георгиева / 25.10.2018 10:31

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на ферихлорид за нуждите на пречиствателните станции в район „Пречистване“ на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД" УИН в РОП 00606-2018-0027.

Процедурата е открита с Решение РШ-63/23.10.2018

Срок за подаване на оферти: 03.12.2018 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 04.12.2018 г. 10 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА и ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ще бъде публикувана след публикуване на обявлението в Официален вестник на Европейския съюз /чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП/.

Намерени са 2 записа