Досие №305 на процедура "Ремонт на центробежни помпи за чиста и отпадна вода и шнекови помпи за отпадни води и утайки УИН в РОП 00606-2018-0025"
Договор за изпълнение на поръчката /Обособена позиция №2/
Публично състезание: Ремонт на центробежни помпи за чиста и отпадна вода и шнекови помпи за отпадни води и утайки УИН в РОП 00606-2018-0025 досие
Павлина Петкова / 11.02.2019 13:24
Обявление за възложена поръчка Обособена позиция №2
Публично състезание: Ремонт на центробежни помпи за чиста и отпадна вода и шнекови помпи за отпадни води и утайки УИН в РОП 00606-2018-0025 досие
Павлина Петкова / 11.02.2019 13:23
Обявление за възложена поръчка по обособени позиции №1 и №3
Публично състезание: Ремонт на центробежни помпи за чиста и отпадна вода и шнекови помпи за отпадни води и утайки УИН в РОП 00606-2018-0025 досие
Павлина Петкова / 04.01.2019 11:11
Договори за изпълнение на поръчката по обособени позиции №1 и №3
Публично състезание: Ремонт на центробежни помпи за чиста и отпадна вода и шнекови помпи за отпадни води и утайки УИН в РОП 00606-2018-0025 досие
Павлина Петкова / 04.01.2019 11:11

Обособена позиция 1 - Ремонт на центробежни помпи за чиста вода;

Обособена позиция 3 - Ремонт на шнекови (винтови) помпи за отпадна вода и утайки;

 

Протоколи от работата на комисията и Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: Ремонт на центробежни помпи за чиста и отпадна вода и шнекови помпи за отпадни води и утайки УИН в РОП 00606-2018-0025 досие
Павлина Петкова / 28.11.2018 14:29
Съобщение за насрочено заседание за отваряне на ценови предложения
Публично състезание: Ремонт на центробежни помпи за чиста и отпадна вода и шнекови помпи за отпадни води и утайки УИН в РОП 00606-2018-0025 досие
Павлина Петкова / 14.11.2018 14:10
Техническа спецификация /Обособена позиция №1/ към документацията по процедура 00606-2018-0025
Публично състезание: Ремонт на центробежни помпи за чиста и отпадна вода и шнекови помпи за отпадни води и утайки УИН в РОП 00606-2018-0025 досие
Павлина Петкова / 16.10.2018 12:27

Поради техническа грешка при публикуването на 15.10.2018 г.,  предоставяме на заинтересованите лица Техническа спецификация /Обособена позиция №1/ към документацията по процедура 00606-2018-0025.

Откриване на процедура по ЗОП с предмет: Ремонт на шнекови (винтови) помпи за отпадна вода и утайки УИН в РОП 00606-2018-0025
Публично състезание: Ремонт на центробежни помпи за чиста и отпадна вода и шнекови помпи за отпадни води и утайки УИН в РОП 00606-2018-0025 досие
Павлина Петкова / 15.10.2018 17:11

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Ремонт на центробежни помпи за чиста и отпадна вода и шнекови помпи за отпадни води и утайки" УИН в РОП 00606-2018-0025

  • Обособена позиция 1 - Ремонт на центробежни помпи за чиста вода;
  • Обособена позиция 2 - Ремонт на центробежни помпи за отпадна вода;
  • Обособена позиция 3 - Ремонт на шнекови (винтови) помпи за отпадна вода и утайки;

Процедурата е открита с Решение 60/15.10.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 07.11.2018 г. - 17.00 ч

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 8 записа