Досие №307 на процедура "Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028"
Договори за изпълнение и обявление за възложена поръчка за Обособени позиции №№ 1-5
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028 досие
Лилия Георгиева / 30.01.2019 15:12

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обявление за възложена поръчка и договори №№ 1-2019, 2-2019, 3-2019, 4-2019 и 5-2019, сключени с избраните изпълнители по сътоветните обособени позиции в резултат на проведена Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028”.

Решение за определяне на изпълнители, утвърден доклад и протоколи по обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028 досие
Лилия Георгиева / 19.12.2018 15:03

Решение за определяне на изпълнители, утвърден доклад и протоколи по обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028

Съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри"
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028 досие
Лилия Георгиева / 13.12.2018 13:20

Прикачено Съобщение за дата, място и час на отваряне на пликове "Предлагани ценови параметри" на допуснатите участници в открита процедура с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028

Протокол № 1 от работата на комисията по обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028 досие
Лилия Георгиева / 11.12.2018 15:58

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува протокол № 1/11.12.2018 г. от работата на комисията по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028”

 

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по открита процедура с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028 досие
Лилия Георгиева / 09.11.2018 10:15

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация по открита процедура с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028

Документация за обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028 досие
Лилия Георгиева / 06.11.2018 11:49

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028.

Откриване на Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028
Открита процедура: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028 досие
Лилия Георгиева / 05.11.2018 11:00

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Инкасиране на суми за ВиК услуги от потребителите на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД по обособени позиции" УИН в РОП 00606-2018-0028

Процедурата е открита с Решение РШ-64/01.11.2018

Срок за подаване на оферти:10.12.2018 г. 17 ч.

Отваряне на оферите: 11.12.2018 г. 10 ч.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до РЕШЕНИЕТО и ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Документацията за обществена поръчка ще бъде публикувана след публикуване на обявлението в Официален вестник на ЕС /чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП/.

Намерени са 7 записа