Досие №308 на процедура "Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД""
Съобщение по чл. 193 от ЗОП за прекратяване възлагането на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" досие
Лилия Георгиева / 05.12.2018 14:07

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Съобщение по чл. 193 от ЗОП за прекратяване възлагането на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД".

Утвърден протокол от работата на комисията по Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" досие
Лилия Георгиева / 05.12.2018 14:05

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува утвръдения протокол от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД", възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти.

Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД"
Събиране на оферти с обява: Събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" досие
Лилия Георгиева / 21.11.2018 14:58

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на крепежни елементи, електроди и абразивни дискове за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД" и документацията към нея.

Срок за подаване на оферти: 29.11.2018 г. 17 ч.

Отваряне на офертите: 30.11.2018 г. 14 ч.

Намерени са 3 записа