Досие №310 на процедура "Събиране на оферти с обява: "Изваждане и спускане на потопяеми помпи в дълбок сондаж" "
Договор за изпълнение
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 13.02.2019 14:21

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви сключването на договор № 1-СОО-2019 по проведена обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява: "Изваждане и спускане на потопяеми помпи в дълбок сондаж"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОГОВОРА

Утвърден протокол от работата на комисията
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 24.01.2019 10:29

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД обяви утвърждаването на протокол от 24.01.2019г. от работата на комисията по проведена ОбП на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране н оферти с обява "Изваждане и спускане на потопяеми помпи в дълбок сондаж"

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ПРОТОКОЛА

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 16.01.2019 09:46

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД публикува Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Събиране на оферти с обява: "Изваждане и спускане на потопяеми помпи в дълбок сондаж"
Събиране на оферти с обява: досие
Елка Николова / 07.01.2019 09:33

"Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД откри обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Изваждане и спускане на потопяеми помпи в дълбок сондаж"

Процедурата е открита с Решение / ИП-6 от 07.01.2019г.

Срок за подаване на оферти:15.01.2019г.   17:00 часа

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 4 записа